โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคันธะมาลา คามจังหาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมงกฏทอง ภิรมย์มาก
ครู คศ.3

นายสัมพันธ์ ดอนโชติ
ครู คศ.3