โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง  ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุวรรณ สมมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/10/2012
ปรับปรุง 24/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 135760
Page Views 154153
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
8 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย (043) 831446
11 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
12 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043132553
14 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043 - 890034
17 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
19 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 0-4389-0273
21 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย 043849021
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043848068
31 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย (043) 831105
32 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
33 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 0862357179
35 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย (043) 830356
36 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
39 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย -
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
43 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
48 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
52 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 043840076
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
61 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
65 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ (043) 897057
67 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
70 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
71 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ -
72 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
74 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
75 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
77 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
83 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ 043871470
85 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 043-890214
96 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 043894023
102 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
106 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
113 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
114 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
119 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0-43-890-019
121 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
122 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 0-4389-0021
125 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 0-4389-0022
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย
128 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 043818046
130 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
134 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
135 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
140 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
144 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
162 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
180 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
181 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043884104
184 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-122577
186 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ -
191 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043812395
195 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043-890141
196 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 091-0572599
204 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
207 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์