โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอนันท์ แวงวรรณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/10/2012
ปรับปรุง 23/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 147446
Page Views 168928
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย (043) 831446
5 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
6 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
11 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043 - 890034
14 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043132553
17 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
19 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 0-4389-0273
21 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
26 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย 043849021
29 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
31 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 0862357179
33 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043848068
34 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย (043) 831105
35 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย (043) 830356
36 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
39 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
40 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย -
42 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
43 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
48 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
52 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 043840076
54 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
60 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
61 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
65 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ (043) 897057
69 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
70 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ -
71 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
74 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
75 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
77 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
82 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ 043871470
85 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 043-890214
93 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 043894023
102 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
106 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
116 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0-43-890-019
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
122 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 0-4389-0021
123 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 0-4389-0022
124 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
128 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
129 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 043818046
132 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
135 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
140 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
141 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
156 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
163 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
180 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
181 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043884104
184 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ -
186 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-122577
187 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043812395
196 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043-890141
197 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 091-0572599
202 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
206 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์