โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง   ตำบลสามัคคี  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอนันท์ แวงวรรณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/10/2012
ปรับปรุง 23/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 141726
Page Views 162470
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
3 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย (043) 831446
7 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
8 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
11 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043132553
14 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043 - 890034
17 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
19 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 0-4389-0273
20 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
26 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย 043849021
27 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
31 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 0862357179
33 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043848068
34 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย (043) 831105
35 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
36 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
38 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย (043) 830356
39 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย -
40 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
43 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
52 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 043840076
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
61 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
65 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ (043) 897057
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
70 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ -
71 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
74 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
75 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
77 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
78 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ 043871470
85 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
90 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
92 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 043-890214
93 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
101 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
102 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 043894023
104 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
106 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
115 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
119 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0-43-890-019
120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
122 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 0-4389-0021
125 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 0-4389-0022
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
128 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
131 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 043818046
134 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
135 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
140 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
142 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
153 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
164 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
180 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
181 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043884104
184 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-122577
186 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ -
191 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043812395
198 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 043-890141
199 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 091-0572599
203 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
207 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์